En Fa

خط مشی

ما معتقد به کارا بودن خدمات ارائه شده و کیفیت آن در بالاترین سطح هستیم. به همین منظور خط مشی تعریف شده ای داریم که موارد زیر بخش های مهمی از آن است:

  • در جایی که حس کنیم کارائی لازم را نداریم، وارد نخواهیم شد.
  • هر زمان حس کنیم تیم و فرد مورد نظر به سطحی رسیده است که نیازی به ما نیست آن را اعلام خواهیم کرد.
  • از پذیرش پروژه بیش از توان تیم و زمانی که ممکن است به کیفیت ارائه دیگر پروژه های در حال اجرا صدمه ای وارد کنید خودداری می کنیم.
  • اعتقاد داریم هر چقدر در شروع کار موارد بین طرفین مشخص تر باشد در ادامه روند انجام کار با اشکالات کمتر و کیفیت بالاتر انجام می شود.
  • اعتقاد داریم هر سرویس و خدماتی باید متناسب با شرایط طرف مقابل باشد تا بتواند به حداکثر کارائی برسد. بنابراین مرحله تحقیقات و بررسی در قبل از شروع و هنگام کار را بسیار جدی می گیریم.
  • انتقال و استفاده از تجربه مهمترین بخش از یک فرآیند مشاوره و آموزشی است. به همین منظور تا موضوعی را خودمان تجربه نکرده باشیم ارائه نخواهیم داد.