En Fa

هر سفیدی سفید نیست

رنگ ها در گل نرگس

یادمه روزی که برای استراحت روی صندلی ای نشسته بودم که در کنار اون یک دسته گل نرگس جلب توجه می کرد. گل را آوردم نزدیکتر تا از بو و زیباییش لذت بیشتری ببرم. در همین حال نکته ای توجه منو به خودش جلب کرد. این گل در عین سادگی واقعا زیباست. وقتی که بیشتر دقت کردم رنگ بندی ای را دیدم که تا به حال به آن توجه نکرده بودم:

سفیدش سفید نیست، زردش زرد نیست، سبزش سبز نیست

رنگ ها با سختار زیبایی به یکدیگر متصل می شدند و در کنار یکدیگر هارمونی بسیار قشنگی را ایجاد کرده بودند. بیشتر ما جزئیات در طراحی را نمی بینیم ولی از آن لذت می بریم. این جزئیات ممکن است به چشم دیده نشود اما مطمئنن حس خوب آن ها را متوجه خواهیم شد.

من اون روز متوجه شدم ما می توانیم رنگ ها را بسته به یکدیگر انتخاب کنیم. یعنی اگر در طرحمان رنگ بنفش داریم و می خواهیم در کنار آن از خاکستری استفاده کنیم پس خاکستری با طیفی از بنفش را انتخاب کنیم.

انتخاب رنگ ها در طیف های مرتبط

این نوع انتخاب رنگ انقدر جزئی هست که شاید چشم قادر به تشخیص آن هم نباشد اما می تواند در کنار دیگر المان های خوب دیگر، حس بهتری را منتقل کند.

پیشنهاد می کنم به اطراف خود نگاه کنید و رنگ هایی که در طیف یکدیگر هستند را مشاهده کنید. از این زیبایی لذت خواهید برد.